ERP Integration

BCP’s kernekompetence er integration af software og hardware

Hvordan får man løbende foretaget de rigtige valg i en tid, hvor man konstant bombarderes med nye teknologier, tendenser og hensyn der skal tages? Der findes næppe noget kort svar, men det er en god idé at holde sig på forkant med udviklingen.

BCP kan give et solidt overblik over, hvad der aktuelt rører sig på logistik området, og gennem de mange virksomhedscases vi har erfaring fra, får du desuden et væld af konkrete input til, hvordan du i praksis kan videreudvikle din egen lager- og logistikfunktion.

Vi lægger vægt på at vore kunder altid oplever installationen som en samlet løsning. Vi tilbyder færdige mobile salgs og service løsninger, samt WMS løsninger. Vi opererer med et bredt netværk af specialister, og varetager derfor gerne hele processen fra afdækning af opgaven, definering af kravspecifikation, implementering, uddannelse og turn-key.

Integrering af stregkode terminaler i et eksisterende ERP-system indebærer en række trin og elementer, der skal håndteres omhyggeligt for at sikre en problemfri og effektiv drift. Her er en detaljeret beskrivelse af de vigtigste elementer i denne proces:

 1. Analyse og Planlægning:
  • Først og fremmest skal virksomheden foretage en grundig analyse af sine behov og krav til integrering af stregkode terminaler i det eksisterende ERP-system. Dette kan omfatte evaluering af eksisterende arbejdsprocesser, identifikation af områder, hvor stregkoder kan forbedre effektiviteten, og fastlæggelse af de nødvendige funktioner og funktionaliteter.
  • På baggrund af analysen skal der udarbejdes en detaljeret plan for integrationsprocessen, herunder tidsplan, ressourceallokering og budget.
 2. Valg af Stregkode Terminaler:
  • Virksomheden skal vælge de stregkode terminaler, der bedst passer til dens behov og arbejdsprocesser. Dette kan omfatte faktorer som enhedsfunktionalitet, ydeevne, holdbarhed og kompatibilitet med eksisterende systemer.
 3. Integration med ERP-Systemet:
  • Integrationen af stregkode terminaler i det eksisterende ERP-system kræver typisk udvikling af tilpassede softwaremoduler eller applikationer, der kan kommunikere med ERP-systemets database og behandle stregkodeinformationer.
  • Dette indebærer ofte brugen af API’er (Application Programming Interfaces) eller andre integrationsteknologier til at muliggøre dataudveksling mellem stregkode terminaler og ERP-systemet.
 4. Stregkodekonfiguration:
  • Stregkoderne skal konfigureres i overensstemmelse med virksomhedens behov og standarder. Dette kan omfatte valg af stregkodeformater, attributter og layout samt oprettelse af unikke stregkodeidentifikatorer for forskellige produkter eller elementer.
 5. Brugeruddannelse:
  • Det er vigtigt at sørge for tilstrækkelig brugeruddannelse til personalet, der skal arbejde med de nye stregkode terminaler og det integrerede ERP-system. Dette kan omfatte træning i brugen af terminalerne, stregkode scanningsteknikker og adgang til relevante systemfunktioner.
 6. Testning og Validering:
  • Før implementeringen skal integrationen af stregkode terminaler testes grundigt for at sikre, at den fungerer korrekt og opfylder virksomhedens krav og forventninger. Dette kan omfatte funktionelle tests, ydeevnetests og brugervalideringstests.
 7. Implementering og Overvågning:
  • Efter vellykket testning kan integrationen implementeres i produktionen. Det er vigtigt at overvåge systemets ydeevne og funktionalitet løbende og foretage eventuelle nødvendige tilpasninger eller optimeringer for at sikre en problemfri drift.
 8. Support og Vedligeholdelse:
  • Endelig kræver integrationen af stregkode terminaler en kontinuerlig support- og vedligeholdelsesproces for at sikre, at systemet fungerer optimalt over tid. Dette kan omfatte fejlretning, softwareopdateringer og teknisk support til brugerne.

Ved at følge disse trin og elementer kan virksomheder opnå en vellykket integration af stregkode terminaler i deres eksisterende ERP-system og opnå forbedret effektivitet, nøjagtighed og sporbarhed i deres arbejdsprocesser.

Ring til os og få rådgivning

Bliv ringet op